Bjarnes Site

Powered by debian nginx

Notes

android
aptitude
archlinux
asciidoc
asm
avr
bash
buildroot
chili
cpp
crypt
csharp
encfs
esp8266
esp8266 links
fiskeri
freebsd
geda
git
googlehacks
html
java
javascript
kali
lampp
linux
make
mediatomb
mpd
mssql
mutt
mysql
network
ooad
pdf
perl
php
pic
postgreSQL
python3
raspberryPi
regex
samba
screen
ssh
subversion
tcp-ip
tmux
video
vim
virtualBox
windows
xml

Links

Programming Motherfucker
w3schools
PHP: Hypertext Preprocessor
Guido Sochers vim refcard
Python Programming Language – Official Website
Android Developers
MPD Protocol
apache friends - xampp for linux

Misc

Recipes

TV guide

Tests

Radio Stations

Ligge/lægge

Stilstand = ligger
Bevægelse = lægger

Kan man sætte "sidder" i stedte for "ligger" brug: ligger
Kan man sætte "sætter" i stedet for "lægger" brug: lægger

F.eks:
"Jeg sidder skovlen fra mig"
Det lyder ikke rigtigt, så lyder:
"Jeg sætter skovlen fra mig", mere rigtigt.
Så "Jeg lægger skovlen fra mig", må være rigtigt.

Som det efter Sagnet gik Parneniskus, der i den trophoniske Hule tabte Evnen til at lee, men fik den igjen paa Delos ved Synet af en uformelig Klods, der blev fremstillet som Gudinden Letos Billede, saaledes er det gaaet mig. Da jeg var meget ung, da glemte jeg i den trophoniske Hule at lee; da jeg blev ældre, da jeg slog Øiet op og betragtede Virkeligheden, da kom jeg til at lee, og har siden den Tid ikke ophørt dermed. Jeg saae, at det var Livets Betydning at faae et Levebrød, dets Maal at blive Justitsraad; at det var Elskovens rige Lyst at faae en velhavende Pige; at det var Venskabets Salighed at hjælpe hinanden i Pengeforlegenheder; at det var Viisdommen, hvad de Fleste antoge derfor; at det var Begeistring at holde en Tale; at det var Mod at vove at blive mulkteret paa 10 Rbd.; at det var Hjertelighed at sige Velbekomme efter et Middagsmaaltid; at det var Gudsfrygt eengang om Aaret at gaae til Alters. Det saae jeg, og jeg loe.

- Søren Kierkegaard (Enten-Eller)

Places I have visited


visited 20 states (8.88%)
Create your own visited map of The World

Beside that I have: